Cần thợ Nails gấp gấp !!!
Elite NAils Estero cần thợ nam hoặc nữ, lương bao 800 đến 900 một tuần, làm việc sáu ngày nghỉ chủ nhật, thiếp cao, 100 % Mỹ trắng, chỗ làm thoải mái, có phòng cho thợ share, giá tượng trưng. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Hải.
239-851-5000