Tiệm đang cần thợ nails part time hoac full time deu duoc , can gap 1 TCN Gel va 1 Thợ biết làm bột , dip , tiệm ở Tempe , khu mỹ trắng 90% , bao lương quanh năm tuỳ tay nghề ! thích hợp cho người muốn làm lâu dài ổn định, chủ dễ chịu trả lương 1099 mỗi tuần ! gọi đi làm liền ! phone : 971 998 7856 more information ! thank you !