Tiệm cần thợ nails nam, nữ biết làm everything hoặc tay chân nước. Bao lương $1000, trên ăn chia. Tiệm khu mỹ trắng, tip cao. Có nhà cho thợ ở xa. Xin liên hệ: gặp Tony. Tiệm: (352) 323 8888 Cell phone: (352) 888 0898