Hon an chia 6/4) Can tho nails Nam or nư. Lam chan tay nước hoac mong bọt. Cho lam vui ve tip cao. Lam o trong Walmart. Rắt thoang không hoi co may hút. Rát tọt de lam lau dai va rắt dong khach. Lam tinh cach gia dinh bao o co phong rieng. Cho tho di da sinh lien lac.