Cần nhiều thợ nail, hoặc vợ chồng có bằng hay không có bàng, có kinh nghiệm, tay nghề giỏi Cho nhiều tiệm nail khác nhau. Tìm ở thành phố Charleston South Carolina. Bao lương $5000 or more một tháng hoặc hơn tùy theo tay nghề. Khách Mỹ trắng, lương từ $5000-$7500 một tháng. Co nhà cho thợ ở.
Hải (843)-819-1400
Cần bán tiệm nails.