Cần thợ bột và chân tay nước biết làm everything 1200-1500 /tuần,Tiệm cách Atlanta 2 giờ lái xe,chỗ làm vui vẻ,100% Mỹ trắng tip cao có chỗ cho thợ ở xa Xin liên lạc Billy 6784691118 Nếu cần bao lương trên ăn chia