Cần thợ bột, tcn full time or part time bao lương hơn ăn chia. Chủ công bằng k dành dựt.
Tiệm nằm ở South side cách Argyl 25p lái xe.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 224 209 0549