Can tho bot bao luong 1300-1500/7 ngay. Tho CTN & shellac bao 1000-1200/7 ngay. Tren chia 6/4. Lien lac 714-333-7443