Tiệm ở Grinnell, IA. Thành phố nhỏ, khu mỹ trắng. khách vui vẻ. Giá nails cao. Cần thợ nails. Mọi chi tiết xin liên hệ Tyty tại 515-650-2189 hoac 641-260-7557
Thank You!