CAN THO NAILS AN CHIA HOAC BAO LUONG ,TIEM KHU MY TRANG LAM VUI VE , THOA MAI .Lam On xin Goi Lien.