Cần thợ Nails, tiệm rất đông khách,Tiệm không làm acrylic, làm vui vẻ như gia đình. Lương trung bình $8000/tuần. Xin liên lạc 407-761-6538. Thank you