Tiem ở tp ocala fl hiện đang cần thợ Nails, lương trung bình từ 800-1,200 /6 ngay , bao lương tuỹ khả năng, có phòng cho thợ ở xa share. Khu mỹ trắng khách dễ chịu, xin liên lạc phone: 352-547-9193