Tiệm cần thợ làm việc hoà nhã vui vẻ với khách và nhân viên. Tiệm sạch sẽ, giá cao, đông khách.  Khu Mỹ trắng. Típ hậu.  Có kinh ngiệm bao lương ($800-$1200) một tuần tùy khả năng.  Không có kinh nghiệm sẽ huấn luyện thành tay nghề.