Cần thợ Nails gấp, tip cao, bao lương $1000/ tuần hoặc ăn chia 6 ngày/ 1 tuần. Đảm bảo trên lương. Tiệm nằm trong chợ Harris Teether that Long,LL… Need nail technicians full time or part time job.