Tiệm khu mỹ trắng, lương cao, tip nhiều, anh chị nào muốn thay đổi chổ làm xin gọi Trisha 314-229-9188. Em có chổ ở cho thợ phương xa. Mọi thắc mắc xin goi em. Nếu gọi em không được xin vui long để lai message, em sẽ gọi lai. Thanks.