Tiệm ở Yadkinville NC cách Winston Salem 20 phút lái xe đang cần thợ nails Nữ or Nam biết làm tất cả. Ưu tiên cho thợ Nữ. Lương thỏa thuận (bao trên chia). Tiệm mở cửa từ 10-7h. Đóng của Chủ Nhật. Thank You.