Tiệm khu Mỹ trắng khách hiền tip hậu mùa hè mát mẽ.Đang rất cần thợ bột và tay chân nước vợ chồng ok,bao lương hoặc ăn chia $1.000 up/6 ngày.Xin liên lạc 928 925 5209 Thanks.