Cần thợ nails chịu làm đủ thứ, mới ra trường Ok. Cần thợ hiền, hoà đồng, tiệm ít thợ không khí gia đình, cách Bolsa 20’