Luxury Nails & Spa

Tiệm Nằm Tại Khu Vực KENNESAW Tiểu Bang GEORGIA . Tiệm Đang Rất Cần Thợ “ BỘT và Biết Làm SNS , Tay Chân Nước , và Tất Cả Mọi Thứ , ….” . Tiệm Sẽ Đưa Rướt Thợ Đi Làm Trong Khu Morrow và Clayton . Tiệm Đa Số Khách MỸ Trắng “ TIP Rất Cao ..” . Xin Liên Hệ ( 470-429-1008 Hoặc 404-547-7830 PHUONG )