Cần thợ Nails nam/nữ làm everything và tay chân nước .Tiệm nẳm trong khu Winndixie trên đường E Irlo Bronson Memorial Hwy 192 và narcoossee cách orlando 30 phút và lake nona 15 phút khách mỹ trắng tip hậu chỗ làm vui vễ(Jayden 4076831133 or Tracy 4076689195)