Tiệm Nails vùng Waldorf, Maryland
Cần thợ có kinh nghiệm làm đủ thứ hoặc tay chân nước , có chổ cho thợ ở xa
Bao lương $1,200/tuần
Xin liên lạc : 240-412-7393