Cần thợ nữ làm full time TCN hay làm bột. Thợ nữ ở gần Suwanee nào tỉ mĩ cần chỗ làm ổn định, lương ổn định xin liên lạc. Kinh nghiệm không quan trọng, nếu cần sẽ train.
Tiệm Beauti & Nails ở Suwanee. Xin liên lạc từ 10-6:30pm thứ 2-7. Chủ nhật 12-5:30pm.