Can . tho Chan tay nuoc hoac tho bot. Tiem mi Trang, bao luong hoac an chia. Bao dam income quanh Nam. Goi hoac text 248 5502324 hoac 6168087713 gap Brandon