Cần thợ Nails bột $1,100/tuần và hơn. Cần thợ Nails tay chan nuoc $900/tuần và hơn. Tips cao, khách mỹ trắng nhiều. Thời tiết rất mát mẽ, trong lành, và gần Sedona, AZ.