Tiệm vung Grover Beach, khách đông giá nails và tips cao, mỹ trắng 100%, bao lương quanh nam $1000+/tuan trên ăn chia 6/4 .Can tho bot va tay chân gel. Biết hết cang tot. Chỗ làm thân thiện vui vẻ. Gọi vào làm liền, có phong va internet cho anh chị o xa. xin gọi/text cell 8057103398 . xin cám ơn a chị nhiều