Mình đang cần 2 thơ nail trẻ trung tuổi từ 20-40.Trẻ trung yêu nghề làm việc phải có tâm và có trách nhiệm.Mình sẵn sàng chỉ nghề cho những ai muốn học và cố gắng. Tiệm mình nằm ở 2860 east west connector austell ga 30106. Tiệm rất vui vẻ thoải mái.