Cần thợ nail biết làm đủ thứ và thợ tay chân nước gel. Tiệm nhiều Gel và SNS. Tip rất cao. Không tranh giành, và công bằng. Chủ đàng hoàng. Xin liên hệ Hanh 470-398-2358