* Tiệm Luxury Nail Spa ở Khu biển Ponte Vedra Beach. FL32082 * Khách My Trang sang , giá cao , tips cao. Cần tuyển thợ nail làm việc fulltime or part-time . Biết lam everything càng quí. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ khả năng . Sunday closed.
Quan tâm xin liên hệ : Binh 727- 666-O179
Thank you !
6-7/2019