Cần thợ nail part/full time Troy, Michigan.
Tiệm cần thợ biết làm everything và chân tay nước.
Xin liên lạc:
Tiệm: 248 965 3956
Cell: 248 764 0494