Tiem dang can tho o vung Tampa. Gan khu Waters/ Dale Mabry. Can tho biet lam tay chan nuoc , bot,va dip. Bao luong/ hon an chia. Vui long lien lac
813-559-1445 or 813-382-1300. Cam on.