Cần thợ, thợ làm bột bao lương 900/ tuan.làm 6 ngày một tuần, nghĩ chủ nhật. Cho lam vui ve, sach se. Montage nails. Địa chỉ 812 N Us HWY, Ruskin FL 34221. Liên lạc Dinh, (612)203-0485. Nếu không bắt máy kịp xin để lại tin nhắn. Cám ơn.