Tiem o Roswell khu Trang tip cao , can Tho nail Nu chan tay nuoc , Bao Dam luong Tiem open 10:00 to 7:30 Sunday 12:00 to 5:30 . May Co – Chi co nhu Cau xin goi fone, neu ban xin de lai loi nhan Chung Toi se goi lai ngay , thanks