Tiệm rất đông khách!! Cần thợ nails vợ chồng hoặc thợ nails Nam và Nữ, Thợ Du Học và Du Lịch welcome. Biết làm tay chân nước và shellac hoặc biết tất cả càng tốt. Chỗ làm vui ve thoai mai, có chỗ ở cho thợ từ xa đến. Gọi để đi làm.