Cần thợ nail nữ co kinh nghiem biết làm bột hoac tay chân nước biết làm waxing càng tốt. bao luong tuy theo kha nang. xin vui lòng nhắn tin hoặc gọi