Cần thợ nail nữ biết làm everything có kinh nghiệm bao lương 950 tuần làm trên ăn chia 6/4 có tay nghề lương bổng sẽ thương lượng