Cần thợ Nail có bang Biết làm everything và dipping. Tiem làm dip nhieu. Va 1 Tho ctn biet lam gel. Co cho o cho Tho o xa . Vui long lien lac Huong de biet them chi tiet.