Tiệm bảo đảm cho những ai muôn kiếm tiền quanh năm … lương ổn định chỗ làm thoải mái … khách cho tiền tip cao sang trọng … tiệm có phục vụ rượu bia các loại đồ ăn nước uống cho khách , nên tiên tip rất thoải mái cho những a chị muốn có income quanh năm … thank mọi người