Can tho nail tay chan nuoc hoac biet bot cang tot. Tiem trong mall thoang mat , sach se, tiem khach de, tip cao. Luong thoa thuan. Gio giac co the thuong luong. Lien he Julie (865)693-1199 hoac cell (714)273-7287. De lai message se goi lai sau neu ko tra loi.