Cần thợ nail biết làm bột hoặc tay chân nước. Tiệm vùng Lawrenceville, chỗ làm rất vui vẻ và thoải mái, không tranh giành, lương 4000up/ thang, tip hậu. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý. Xin gọi Tina