Cần thợ full time/ part time,tiệm rất đông khách,khu sang,good income good tip.Chỗ làm friendly ,sạch sẽ .