Tiệm đông khách nên cần thêm thợ tay chân nước, biết bột càng tốt. Thu nhập ổn định. Cạnh Costco, nơi làm việc vui vẻ, tip tốt.
Vui lòng gọi hay nhắn tin chị Thu số 808-394-7683 để biết thêm chi tiết.