Tiệm đông khách, với số lượng lớn khách trẻ thích làm design; thợ có thu nhập cao và ổn định. Cần tuyển thợ nữ full-time hoặc part-time, có kinh nghiệm làm các loại móng bột và có thể làm được Chủ Nhật. Tiệm chú trọng về customer service và chất lượng.
Xin vui lòng liên hệ: 770-817-6245