Tiệm khách trắng 70% mixed 30% . Cần thợ làm everything giỏi bao 900 tuần trở lên. Hơn chia. Cần thợ chân tay nước shellac. Vui lòng LH justin 918-404-0627