Tiệm Naillywood & Spa (thành phố Wauchula , Fl) cần gấp thợ nails hoặc partner. Chỗ làm thoải mái, ôn hoà và không ai tranh dành. Lương và tiền tê tốt. Có chỗ ở cho thợ ở xa.
Bao lương $900..up/tuần
Vui lòng liên lạc: Anh Tài 571-409-3449 để biết thêm chi tiết.
Cảm ơn.
——
Naillywood & Spa salon (Wauchula, Fl city) needs nail or partner folding. The work place is comfortable, peaceful and no one is competing. Good salary and tip. There is accommodation for remote workers.
Pay $900..up/tuần or share 7/3
Please contact: Anh Tai 571-409-3449 for more details.

Thank you.

Naillywood & Spa
1036 S 6th Ave
Wauchula, FL 33873
863-767-0258