CẦN THỢ NAIL GẤP , BIẾT LÀM ĐỦ THỨ , BỘT , DIPI , CHÂN TAY NƯỚC, TIỆM VÙNG MỸ TRẮNG , TIP CAO 400 UP / TUẦN , INCOME HIỆN TẠI 1100-1400/TUẦN. CẦN NHIỀU THỢ GẤP , GỌI ĐI LÀM LIỀN. XIN GỌI 616 325 8761.