Tiệm Nails ở Mesa cần thật nhiều thợ.
Chủ và thợ vui vẻ nhẹ nhàng, khách hàng dễ chịu
Tiệm mở tuần 7 ngày .
>>>Bao Lương cho thợ Giỏi – hơn ăn chia:<<< CTN & Color Gel $700/wk + Bột & Bột nhúng SNS $850/wk + Wax & Facial $900/wk + Eyelash Extensions $1000/wk === XLL: Tracy (480) 964-1475===