Cần thợ Nail Gấp !! Vợ chồng ok , có bằng SC , bao lương $5000 gọi đi làm liền. Gọi 616 325 8761 Katie , tiệm mỹ trắng 100% , khách dip rất nhiều , tip cao.