Cần thợ nail local hoặc xuyên bang. Biết làm tay chân nước hoặc acrylic, gel,…
Có thể làm full time hoặc part time không giới hạn.
Bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý. Lương phụ thuộc vào tay nghề của bạn
Nếu thợ xuyên bang, có chỗ ở.
Xin liên hệ (203) 308-1994 để biết thêm chi tiết
Cảm ơn bạn!
……
We need nail technician who can do mani&pedi, gel, acrylic, design, dip, etc…
You can work part-time or full time.
Salary based on technical skill.
If you come from far away, we have room for you.
Please contact me: (203) 308-1994.
Thank you!