Cần gấp thợ biết làm tay chân nước hoặc everything (biết làm eyelash càng tốt) tiệm nằm trên hwy 92, khách mỹ trắng, đảm bảo income và tip cao. Tiệm không có người nhà, chủ trẻ, không gian làm việc vui vẻ thoải mái. Muốn vào làm xin gọi hoặc nhắn tin cho Vy 6787701980 hoặc Tân 6784465660.