BELLA DUCHESS NAIL SPA cần thợ làm đủ thứ, tay chân nước, bột, eyebrows và eyelashes. Tiệm khu Stockbridge, chỗ làm việc thoải mái, vui vẻ. BAO LƯƠNG THỢ LÀM ĐỦ THỨ $1000/ TUẦN Mọi chi tiết xin liên hệ Minh (470) 776-5829